Hoppa till sidans innehåll

Information / Nyheter


Välkommen till Enduroklubben i Alingsås - Alingsås MCK

( Söker du vår andra klubb i staden som är de som kör Motorcross, MC Alingsås kan du klicka på länken för att komma till dem -> MC Alingsås )

2016-02-24
ÅRSMÖTE
Tid:Onsdagen den 29 mars klockan 19.00
PlatsAlingsås Energi, Bultgatan 4 (Sävelunds Industriområde)

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet. Vi kommer att summera vad som hänt 2016 och planera för nästa års verksamheter. Klubben bjuder på fika och har lottförsäljning med fina priser.

 Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Val av rösträknare.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Resultat och balansräkning 2016
 10. Revisorernas rapport.
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Budget 2017
 13. Verksamhetsplan 2017
 14. Fastställande av medlemsavgift.
 15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
 16. Val av Ordförande                             2 år
 17. Val av Sekreterare                              2 år
 18. Val av Suppleant                                1 år
 19. Val av Revisorer                                1 år.
 20. Val av Revisorssuppleant                   1 år
 21. Val av Banansvarig                            1 år
 22. Val av valberedning 3 man varav en sammankallande.
 23. Förslag från styrelsen.
  Pila banan i båda riktningar med olika färger
 24. Förslag från medlemmar.
 25. Övriga frågor.
 26. Mötet avslutas


2015-12-28

Licenser och försäkringar 2016

Från 1 januari måste varje utövare ha licens samt försäkring för att köra på banan.

Du måste både vara medlem i vår klubb SAMT lösa en klubblicens via SVEMO för att köra på AMCK:s endurobana!!

 

Det är inte tillåtet att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens. Det viktiga är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens/försäkring, samt var och när skadan inträffade. Det är inte heller tillåtet att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation

1. Bli medlem i en klubb, förslagsvis AMCK.

2. Du får en profil på Svemo TA som vi registrerar åt dig. Gå sedan in på:

https://ta.svemo.se/Pages/TALogin.aspx

3. Logga in med ditt ID.

4. Välj licenser, skall du inte tävla så välj klubblicens, kostar 500 kr

 

Se mer info här på SVEMOs hemsida:

 

http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Nyheter/Licenserochforsakring2016/

 

 

2015-03-18

Nu på lördag den 21 mars öppnar banan igen för betalande medlemmar.

Observera att vi har bytt banvarv. Följ pilning!

Följ reglerna som står på det nya medlemskortet

 

2015-03-12

Banan är fortfarande stängd. 

VIKTIGT INFO:

Vi kommer att byta banvarv när banan öppnar igen. Information om detta kommer att finnas på bron över till banan där vi påbörjar varvet. Där kommer framgå med pilning vilket håll du skall köra.

// Styrelsen

Uppdaterad: 04 DEC 2017 10:21

Postadress:
Alingsås MCK - Motorcykel och Snöskoter
Box 99
44122 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0708 - 18 11 38
E-post: This is a mailto link

Se all info